Organizator:

Zapraszamy na prelekcję "Dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną lub wiatrową"

Podziel się

"Dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną lub wiatrową  
– w ujęciu praktycznym dla inwestorów"

17.05.2023, godz. 11:00-12:00, pawilon 7, scena

 

Prelegenci:

Adrianna Janicka, prawnik, aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Norek i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie nieruchomości, w szczególności w kwestiach dotyczących obrotu nieruchomościami, umów sprzedaży, kupna, najmu i dzierżawy nieruchomości, w tym również na cele związane z inwestycjami w branży OZE. Prowadzi sprawy związane z nieruchomościami rolnymi, które koncentrują się wokół audytu i sprawdzenia nieruchomości, zbycia i nabycia, planowania przedsięwzięć inwestycyjnych na gruntach rolnych, wsparcia w procedurze uzyskiwania zgód Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz przekształcania gruntów rolnych w procesie inwestycyjno – budowlanym. Na co dzień tworzy i recenzuje wieloletnie umowy dzierżawy gruntu pod inwestycje OZE zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i inwestorów. Uczestniczy w negocjacjach i wspiera Klientów w procesie zawierania umów. Wspiera klientów w procesie inwestycyjno – budowlanym tworząc i recenzując umowy o prace projektowe, umowy z generalnym wykonawcą oraz umowy przyłączenia do sieci.

Agata Pawlak-Jaszczak radca prawny, wspólnik w Kancelarii Prawnej Norek i Wspólnicy

Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zagadnieniami prawnymi związanymi z obrotem nieruchomościami, komercjalizacją nieruchomości i procesem inwestycyjno - budowlanym w tym inwestycjami z branży OZE. Doradzała zarówno spółkom jak i indywidualnym inwestorom w transakcjach nabywania, sprzedaży, zagospodarowania oraz komercjalizacji nieruchomości. Pomagała inwestorom w sprawach dotyczących inwestycji w nieruchomości na każdym ich etapie – od badania stanu prawnego nieruchomości i jej nabycia poprzez regulację stanu prawnego, proces inwestycyjny, po jej komercjalizację i sprzedaż. Wśród inwestorów, z którymi dotychczas pracowała dużą grupę stanowili deweloperzy w branży mieszkaniowej, jak i obiektów biurowych, czy hotelowych w tym obiektów zabytkowych oraz inwestorzy branży OZE. Od kilku lat szczególnie zajmuje się zagadnieniami związanymi z inwestycjami realizowanymi na gruntach rolnych, w tym inwestycjami polegającymi na przygotowaniu projektu do etapu „ready to buid” jak i sprzedaży gotowych projektów farm PV oraz farm wiatrowych. Pomaga również generalnym wykonawcom i podwykonawcom robót budowlanych, architektom, zarządcom, pośrednikom nieruchomości jak i najemcom, czy dzierżawcom nieruchomości zarówno na etapie tworzenia umów, negocjowania ich warunków jak i ich realizacji.