Organizator:

Zapraszamy na konferencję "Stacje elektroenergetyczne 2023" organizowaną przez SEP

Podziel się

XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu

„Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia”

n.t. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 2023

Organizatorzy Konferencji:                  

Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Patronat medialny:

Wiadomości Elektrotechniczne, SPEKTRUM, INPE

Termin i miejsce Konferencji:

17 maja 2023 r. w godzinach 10.30÷14.30 na terenach MTP, pawilon 7,

podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 

Program Konferencji:

10.00     Otwarcie sekretariatu konferencji, rejestracja uczestników

10.30     Otwarcie konferencji – Prezes Oddziału Poznańskiego SEP

10.40     Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne rozdzielni 400, 220

             i 110 kV stosowane w krajowych stacjach elektroenergetycznych

  – Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska)

11.10     Rozdzielnice średniego napięcia produkcji ELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ S.A.

              – Paweł Roszak (ELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ S.A.)

11.40     Łukoodporność rozdzielnic średniego napięcia – Waldemar Chmielak

              (Elektrometal Energetyka S.A.)       

12.10     Ochrona inteligentnych stacji transformatorowo-rozdzielczych przed

              działaniem LEMP – Krzysztof Wincencik (DEHN Polska Sp. z o.o.)

12.40 ÷ 13.00 P r z e r w a

13.00   Ocena skuteczności wybranych kryteriów identyfikacji zakłóceń ziemno-

             zwarciowych implementowanych w urządzeniach EAZ w głębi sieci SN

             – Bartosz Olejnik (Politechnika Poznańska)

13.30   Regulacja wartości skutecznej napięcia w sieciach dystrybucyjnych niskiego

             napięcia – Andrzej Książkiewicz (ASTAT Sp. z o.o.)

14.00    Nowoczesne hybrydowe słupy strunobetonowe z głowicami kratowymi dla linii 

             elektroenergetycznych SN i WN

             – Wojciech Kosiński, Marek Lipniak (STRUNOBET-Migacz  Sp. z o.o.),

             Tomasz Musiał, Konrad Kochanowicz (TD Energo Sp. z o.o.)

14.30   P a n e l   d y s k u s y j n y oraz wręczenie zaświadczeń OP SEP i WOIIB

Informacje dla uczestników Konferencji:

            Udział w konferencji i wstęp na Targi w dniu konferencji jest bezpłatny po dokonaniu rejestracji do dnia 10 maja 2023 r. na stronie: http://sep.poznan.pl/rejestracja-KonfSE 

Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc według kolejności ich wpływu. Wraz z elektronicznym potwierdzeniem zarejestrowania zgłoszenia uczestnictwa przesłana zostanie później na podany adres e-mail jednorazowa karta wejścia na tereny MTP w wersji elektronicznej.

Oddział Poznański SEP zaprasza również do odwiedzenia stoiska informacyjno-wystawowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 23 w dniach 16÷18 maja 2023 r. w pawilonie 7.