Organizator:

TAURON Zielona Energia nową spółką z kompetencjami w zakresie odnawialnych źródeł energii

Podziel się

Nowa spółka TAURONA odpowiadać będzie za przygotowanie inwestycji OZE i akwizycje projektów. Będzie nadzorowała także inwestycje nad farmami fotowoltaicznymi i lądowymi farmami wiatrowymi.

- Realizując założenia Zielonego Zwrotu TAURONA w zakresie budowanych nowych mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii sięgamy po zdywersyfikowane narzędzia. Stawiamy przede wszystkim na rozwój projektów farm wiatrowych z uzyskanymi już pozwoleniami na budowę, dzierżawę gruntów, wykorzystanie terenów należących do Grupy pod budowę farm fotowoltaicznych oraz akwizycję aktywów już funkcjonujących instalacji – mówi Patryk Demski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. strategii i rozwoju.  – TAURON Zielona Energia, będzie stanowiła odpowiednik jednego okna dla wszystkich podmiotów, planujących podjąć współpracę z Grupą TAURON w zakresie rozwoju nowych projektów OZE – dodaje wiceprezes TAURONA.

Powołanie spółki odpowiedzialnej za rozwój nowych mocy zainstalowanych w OZE wynika bezpośrednio z założeń Zielonego Zwrotu TAURONA. Strategia ta zakłada znaczące inwestycje w obszarze odnawialnych źródeł energii.  Do 2025 roku Grupa planuje dysponować 1600 MW mocy zainstalowanej w zielonych mocach.   

Źródło: TAURON