📢 Międzynarodowe Targi Energetyki już 23-25 kwietnia w Poznaniu! 📢  

Organizator:

Powołano Zespół Zadaniowy ds. Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki

Podziel się

W 2021 roku, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zainaugurował prace zespołów ekspertów, którzy wypracowali Porozumienie Społeczne Regulatora Sektorowego i Branży Dystrybucyjnej, nazwane "Kartą Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki". W lutym br., eksperci KIKE i OSDnEE mają opracować wstępną wersję umowy ramowej wiążącej OSDn i OSD.

W pierwszym etapie do porozumienia przystąpiło pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej w kraju tj. Enea, Energa, PGE, Stoen i Tauron). Warto jednak zaznaczyć, że ze względu na otwarty charakter Karty, każdy OSD - bez względu na skalę działalności dystrybucyjnej - może w dowolnym czasie przystąpić do projektu i poddać się postanowieniom Karty. 

W celu zaangażowania w projekt kolejnych uczestników rynku, z inicjatywy Prezesa URE, powołany został Zespół ds. OSDn, w którego skład weszli eksperci Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dystrybutorów niezależnych Energii Elektrycznej. 

Pod koniec ubiegłego roku, Prezes URE zaprosił niezależnych operatorów, skupionych w Krajowej Izbie Klastrów Energii do przedstawienia koncepcji zaangażowanie OSDn w proces transformacji energetycznej. Jednym z głównych założeń prac grupy roboczej jest m.in. opisanie roli OSDn, jaką mogą oni pełnić z perspektywy zwiększenia elastyczności polskiego systemu energetycznego oraz nadania polskiej energetyce lokalnego wymiaru i pobudzenia aktywności odbiorców końcowych i lokalnych wytwórców.

Według URE bezspornym jest, że transformacja polskiej energetyki wymaga pilnej poprawy efektywności energetycznej (także poprzez ograniczanie strat sieciowych), sprawnego przyłączania do sieci rozproszonych, odnawialnych źródeł i magazynów energii oraz instalacji hybrydowych, które mogą być podstawą do stosowania usług elastyczności energetycznej na ograniczonych, zdefiniowanych terenach objętych obszarowymi koncesjami dystrybucyjnymi OSDn.

Jak wyjaśnił Albert Gryszczuk, prezes Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE: [...] Na naszych oczach zmienia się obraz polskiej energetyki, transformacji poddawany jest jej dotychczasowy model. Do lamusa odchodzi system, w którym prąd przesyłany był jednokierunkowo. W modelu energetyki rozproszonej sieć wykorzystywana jest w obu kierunkach. Tak dużej liczby źródeł w polskim systemie jeszcze nigdy nie było, a będzie ich wciąż przybywać. [...]

Źródło: wysokienapiecie.pl