Organizator:

Polski program jądrowy kosztować ma ponad 100 mld zł

Podziel się

Ministerstwo Energii zakłada budowę 6 bloków energetycznych o mocy 6-9 GW do 2043 roku.

 

 

Zgodnie z polityką energetyczną Polski do 2040 roku (PEP2040) wdrożenie energetyki jądrowej i uruchomienie pierwszego bloku powinno nastąpić do 2033 r. Zdaniem ministra Tchórzewskiego bez rozwoju energetyki jądrowej nie uda się zrealizować wyzwań klimatycznych.

Resort energii szacuje realizację całego programu jądrowego na 100-135 mld zł przez okres 20 lat. Szacuje się, że przy zaangażowaniu państwa średnia cena prądu z polskich elektrowni jądrowych wyniesie ok. 150 zł/MWh.

W celu skrócenia procesu przygotowania inwestycji Ministerstwo Energii pracuje nad nowelizacją specustawy jądrowej, opracowało także projekt ustawy dla stworzenia jednego dużego laboratorium jądrowego wzorowanego na rozwiązaniach amerykańskich.