📢 Międzynarodowe Targi Energetyki już 23-25 kwietnia w Poznaniu! 📢  

Organizator:

Polska energetyka uzyskała pełny dostęp do unijnych funduszy

Podziel się

Polska branża energetyczna uzyskała pełny dostęp do unijnych funduszy, w tym do Krajowego Planu Odbudowy. Na początku marca br., Komisja Europejska formalnie odblokowała 59,8 mld euro dla Polski w Krajowym Planie Odbudowy. Wkrótce branża będzie miała do wydania 28 miliardów euro.

W najbliższych tygodniach mają ruszyć dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy. KPO będzie wspierać m.in. energetykę oraz związane z nią inwestycje tj. np. elektroenergetyczne sieci przesyłowe i gazowe, elektroenergetyczne sieci dystrybucyjne, termomodernizacja budynków oświatowych czy inwestycje w źródła ciepła systemowego. 

Podmioty zakwalifikowane do wsparcia zostaną wyłonione w konkursie. Nie wiadomo więc jeszcze ani kto, ani ile dostanie środków. Wiadomo natomiast, że w sumie na wsparcie inwestycji energetyczno-klimatycznych w ramach KPO przewidziano 28 mld euro, z czego w ramach dotacji - ponad 10 mld euro. Samo Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada wydatkowanie z tej puli grantów za ponad 8 mld euro i prawie 18 mld euro w części pożyczkowej. 

Spółki energetyczne zainteresowane wsparciem, są już na ostatniej prostej przygotowań do startu w konkursach. Brały one już udział w konsultacjach KPO i zgłosiły do niego projekty związane m.in. z dążeniem do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wśród zainteresowanych finansowaniem podmiotów znajdą się takie spółki jak: Polska Grupa Energetyczna, Grupa Orlen, Tauron, KGHM Polska Miedź oraz Grupy Azoty. 

Należy mieć jednak na uwadze, że zanim środki ruszą, muszą zostać spełnione jeszcze tzw. kamienie milowe dotyczące zmian w polskim prawie. Według raportu "Zdążyć z transformacją" autorstwa Instytutu Reform, konieczne będą reformy usprawniające proces wydawania pozwoleń dotyczących OZE. Działania te mają wspierać osiągnięcie 30 GW mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych na lądzie oraz fotowoltaice do połowy 2026 r. Chodzi o uwzględnienie dyrektywy RED III. Zapisy KPO wprost pokazują na konieczność uwzględnienia przy wdrażaniu dyrektywy zarówno farm wiatrowych na lądzie, jak i fotowoltaiki. 

Źródło: parkiet.com