Organizator:

Nowy krok w innowacyjnej komunikacji energetycznej: Enea Operator i BlueSoft w chmurze Microsoft

Podziel się

Enea Operator, w kooperacji z BlueSoft, spółką Orange, oraz w partnerstwie z firmą Microsoft, postanowiły rozpocząć projekt badawczo-rozwojowy, którego celem jest opracowanie prototypu aplikacji, która zoptymalizuje zdalną komunikację między urządzeniami na sieci elektroenergetycznej.

Enea Operator, wraz ze swoimi partnerami, podjęła wyzwanie, by odpowiedzieć na pytanie dotyczące tego, jak w czasach szybkiego i masowego przepływu informacji oraz rozwijającej się technologii można zoptymalizować zdalne odczyty liczników energii elektrycznej. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest wypracowanie i wdrożenie prototypowego rozwiązania analitycznego w formie Proof Of Concept (udowodnienia koncepcji). Jak wskazuje Enea Operator, kluczem do sukcesu są w tym przypadku mechanizmy sztucznej inteligencji, które posłużą do zwiększenia skuteczności zdalnych odczytów z liczników inteligentnych, co przyczyni się do lepszego prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną. Zakładanym celem jest znaczące ograniczenie liczby nieodczytanych urządzeń w krótkim czasie - o 30% w okresie dobowym i o 15% w okresie tygodniowym. 

- Wykorzystanie nowych narzędzi, takich jak uczenie maszynowe czy mechanizmy sztucznej inteligencji, to początek nowej ery w zarządzaniu siecią elektroenergetyczną. Dzięki połączeniu sił Enei Operator, BlueSoft oraz Microsoftu możliwe jest stworzenie rozwiązania, które przyniesie korzyści nie tylko przedsiębiorstwom energetycznym, ale również klientom indywidualnym, poprzez bardziej efektywne i niezawodne zarządzanie energią - powiedział Grzegorz Marciniak, dyrektor Departamentu Zarządzania Informacją Pomiarową w Enei Operator.

Dalej, Enea Operator informuje, że klienci indywidualni w przyszłości również odczują korzyści z wprowadzonego rozwiązania, bowiem ma ono pozytywnie wpłynąć na niezawodność dostaw energii oraz poprawę jakości parametrów dostarczanej energii elektrycznej. Natomiast w dłuższej perspektywie czasowej, dzięki pozyskaniu tak szczegółowych danych z liczników możliwe będzie opracowywanie i udostępnianie profili zużycia odbiorcom, a także udostępnianie danych o planowanym i faktycznym zużyciu prądu. 

Biorąc pod uwagę konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa ogromnej ilości danych, potrzebę zwiększenia skali działania systemu i wykorzystania AI (sztucznej inteligencji), do projektu wybrano chmurę Microsoft Azure. To tam Enea Operator wraz z zespołem BlueSoft zainstaluje prototyp. Przy użyciu zaawansowanych algorytmów, opartych na sztucznej inteligencji oraz danych z systemów telekomunikacyjnych, planowane jest analizowanie informacji w celu identyfikacji potencjalnych problemów i ich rozwiązania, zanim się zmaterializują. Weryfikowana będzie skuteczność odczytów pochodzących z centralnego systemu akwizycji danych pomiarowych wraz z danymi o dostępności kart SIM zainstalowanych w licznikach zdalnego odczytu. 

Należy podkreślić, że projekt na tym etapie ma formę badawczą. - Stworzone rozwiązanie i prototyp traktujemy jako Proof Of Concept, który będzie korzystał z danych produkcyjnych, ale nie jest jeszcze rozwiązaniem produkcyjnym dla Enei Operator - zaznacza Przemysław Starzyński, kierownik Biura Inicjatyw Innowacyjnych w Enei Operator. 

Źródło: Enea / informacje dla mediów