Organizator:

Kierunki transformacji energetycznej w 2023 r. W co warto inwestować? - SMM Legal

Podziel się

SMM Legal to kancelaria prawna wyspecjalizowana w doradztwie biznesowym. Przełamuje ograniczenia dzięki doświadczeniu i innowacyjnemu podejściu do problemów. Tworzy interdyscyplinarne zespoły rozwiązujące sprawy pozornie bez wyjścia. Od lat znajduje się w najważniejszym światowym rankingu prawniczym „The Legal 500”, którego podstawą jest ocena pracy kancelarii przez klientów.

Udział ze strony Kancelarii SMM w targach GREENPOWER 2023 zapowiedzieli: 

Mec. dr Marcin Trupkiewicz, Partner w SMM Legal, który będzie miał wystąpienie pt. "Transformacja energetyczna polskich przedsiębiorstw - case study".

Mec. Piotr Szwarc, Adwokat, Senior Associate, który zaprezentuje temat "Przyłączanie OZE do sieci oraz wykorzystanie linii bezpośredniej. Zmiany w prawie". 

Mec. Damian Osiak, Associate omówi temat "Ramy prawne funkcjonowania lokalnych kooperatyw energetycznych. Kierunki procedowanych zmian legislacyjnych”.

Prawnicy SMM Legal zapraszają 17 maja 2023 r. na scenę w pawilonie nr 8 MTP na konferencję "Kierunki transformacji energetycznej w 2023 r. W co warto inwestować?". Odbędzie się ona w godzinach 12.00-14.00. 

 

Organizatorem wydarzenia jest: 

 

 

Prelegentem będzie dr Marcin Trupkiewicz, Partner

Ekspert prawa energetycznego wyróżniony w międzynarodowym rankingu The Legal 500 EMEA 2021. Doktor nauk prawnych. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie regulacyjnym w sektorze energetycznym, w zakresie systemu wsparcia OZE i CHP, koncesjonowania działalności gospodarczej, przyłączania do sieci. Wspiera klientów w procesach inwestycyjno-budowlanych dotyczących inwestycji w instalacje OZE oraz infrastrukturę sieciową. Ekspert w Komisji Prawniczej Rządowego Centrum Legislacji w pracach nad nowelizacją ustawy o OZE w roku 2019 i 2020 r. Członek Zespołu ekspertów podkomisji stałej ds. finansów samorządowych w zakresie nowelizacji prawa energetycznego. Współautor komentarza do ustawy o OZE dla Wydawnictwa C.H. Beck oraz autor ponad 50 publikacji naukowych oraz branżowych.

Prelegentem będzie Piotr Szwarc, Adwokat, Senior Associate

Ekspert prawa energetycznego, uczestniczący w procesach tzw. transformacji energetycznej. Aktywnie wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii. Doradzał przedsiębiorstwom z sektora elektroenergetycznego oraz gazowego. Przeprowadzał liczne audyty due diligence i transakcje instalacji OZE. Wspiera klientów w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach przed organami administracji publicznej, w szczególności przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Prowadził negocjacje w zakresie umów przyłączeniowych i umów PPA. Brał udział w postępowaniach o udzielenie koncesji i uzyskanie wsparcia dla farm fotowoltaicznych, biogazowni oraz jednostek kogeneracyjnych. Bierze czynny udział w konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa energetycznego i odnawialnych źródeł energii.

Prelegentem będzie Damian Osiak, Associate

Aplikant radcowski. Członek zespołu prawa energetycznego SMM Legal. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw działających na rynkach energii. Szczególnie interesują go zagadnienia prawne związane z odnawialnymi źródłami energii oraz obrotem energią i jej nośnikami. W SMM Legal uczestniczy w projektach związanych z transformacją energetyczną przedsiębiorstw.