Organizator:

Jak nie zapłacić 1 miliona złotych kary z rodo?

Podziel się

Jakie błędy przyczyniły się do tego, że firma istniejąca od 25 lat dostała karę w wysokości prawie 1 mln złotych? Co należy zrobić, by Twoja firma mogła pracować spokojnie?

 

Po 25 maja 2018 roku, temat RODO w mediach zaczął zanikać, aż do końca marca 2019 roku, kiedy Prezes UODO nałożyła pierwszą karę w wysokości 943.700,00 złotych w drodze decyzji administracyjnej. Wydarzenie to, zyskało medialny rozgłos, tym samym wpisując się w jeden z celów nałożenia kary. Opisywano również szeroko przyczyny wydania takiej decyzji przez UODO.

O czym będzie wystąpienie?

O tym jak zminimalizować ryzyko zapłacenia kary i o tym, jak zgodnie z przepisami prowadzić swój biznes, gdy musimy być w stałym kontakcie z klientami, pracownikami i kontrahentami. Bez nich, nie możemy zarabiać na naszym know-how, wiedzy która decyduje o sukcesie każdej firmy.

Dlaczego będziemy przyglądać się firmie, na którą nałożono tak wysoką karę? Ponieważ nie dopełniła obowiązków, spoczywających na każdym przedsiębiorcy, działającym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prelekcję będą prowadzili eksperci firmy rodo.pl, świadczącej usługi w zakresie ochrony danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa, zarówno dla podmiotów prywatnych jak i publicznych. Prelegenci posiadają szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną, zdobytą w trakcie licznych kontroli i audytów. W trakcie spotkania będą na bieżąco odpowiadali na pytania ze strony widowni.