Organizator:

Grupa Enea włącza się w budowę Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej

Podziel się

Rozwój gospodarki wodorowej na terenie województwa zachodniopomorskiego to główny cel sygnatariuszy listu intencyjnego na rzecz budowy Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej. Wśród podmiotów, które będą tworzyć warunki do rozwoju technologii wodorowych znalazły się instytucje wojewódzkie i samorządowe, naukowe oraz przedstawiciele biznesu, wśród nich spółki Grupy Enea: Enea i Enea Operator. Obie wspierają już realizowane w regionie inicjatywy i badania naukowe w zakresie wykorzystania wodoru.  

– Powołanie Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej świadczy o wzroście zainteresowania wodorem. Współpraca strony rządowej z przedstawicielami branży energetycznej, świata nauki i organizacji pozarządowych jest kluczowa dla tego obszaru. Już teraz jesteśmy trzecim w Unii Europejskiej i piątym na świecie producentem wodoru. Mam przekonanie, że wszystkie nasze działania, zarówno te na poziomie regionalnym jak i centralnym, przyczynią się do globalnego wykorzystywania technologii wodorowych, m.in. w energetyce, transporcie i przemyśle – powiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

List intencyjny na rzecz budowy Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej podpisały: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o., Enea S.A., Enea Operator, Grupa Azoty, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Morska w Szczecinie. Sygnatariusze zadeklarowali współpracę przy tworzeniu i rozwijaniu w regionie otoczenia biznesowego i technologicznego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie budowy i rozwoju gospodarki wodorowej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Porozumienie zakłada m.in. wsparcie rozwoju źródeł OZE, optymalizację energetyczną, działania na rzecz zagospodarowania nadwyżek energii ale też rozwoju technologii magazynowania energii.

– Dywersyfikacja źródeł energii jest olbrzymim wyzwaniem, ale stanowi też podstawę do rozwoju gospodarczego i suwerenności Rzeczypospolitej. Myśląc o przyszłości Polski i Pomorza Zachodniego – obok działających już: Terminala LNG czy gazociągu BalitcPipe, które zapewniają dostęp do węglowodorów kopalnych, skupiamy się również na alternatywnych źródłach energii, takich jak zero i niskoemisyjny wodór. Dlatego wierzę, że połączenie potencjału gospodarczego spółek z udziałem Skarbu Państwa z dorobkiem naukowym zachodniopomorskich uczelni oraz zdobyte przez sygnatariuszy doświadczenia, know-how, technologie i zasoby pozwolą na zbudowanie w naszym województwie Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej. Dzisiaj dołączamy również do grona regionów realizujących Polską Strategię Wodorową – powiedział Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.  

Województwo zachodniopomorskie to ważny ośrodek działalności biznesowej Grupy Enea. Od czerwca 2021 r., wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym Grupa realizuje projekt H2Ebuffer, którego efektem ma być powstanie bufora energetycznego magazynującego energię i stabilizującego pracę sieci energetycznej. Projektowany system będzie wykorzystywał zielony wodór wytworzony dzięki energii z instalacji OZE. Długofalowym celem Grupy Enea jest osiągnięcie całkowitej neutralności klimatycznej i udział w najważniejszych procesach transformacji energetycznej. Technologie wodorowe wpisują się w te kierunki strategiczne.

– Zachodniopomorskie, jako lider i główny producent w Polsce energii z OZE – to właściwe miejsce i naturalny potencjał do rozwoju projektów wodorowych – podkreśla Paweł Majewski, prezes Enei. – W regionie realizowanych jest wiele inicjatyw i badań naukowych w zakresie poszukiwania i wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Wodór obok atomu staje się pożądanym paliwem przyszłości, obiecującym źródłem, które ma szansę zostać jednym z kluczowych elementów transformacji energetycznej. Inicjując powstanie Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej, mamy swój udział w przybliżaniu Polski do neutralności klimatycznej, o którą walczymy dla kolejnych pokoleń – dodaje Paweł Majewski.  

Strony zadeklarowały również współpracę partnerów biznesowych z sektorem oświaty, nauki oraz szkolnictwa wyższego w zakresie tworzenia klas patronackich, prowadzenia studiów podyplomowych w obrębie łańcucha gospodarki wodorowej, czy organizacji i prowadzenia programu certyfikowanych szkoleń oraz kursów branżowych.

– Specyfika Pomorza Zachodniego w połączeniu z kompetencjami naszych naukowców powodują, że doskonale rozumiemy wyzwania klimatyczne zarówno w kontekście przemysłowym, jak i środowiskowym. Najważniejszym współpracownikiem człowieka w fabryce przyszłości jest i będzie robot. W ramach badań, które prowadzimy m.in. modernizujemy maszyny i urządzenia pod kątem automatyki, projektujemy systemy telekomunikacyjne i energetyczne. Opracowujemy sieci przesyłu energii wykorzystujące bufor wodorowy oraz nowe generacje napędów elektrycznych. Aby Zachodniopomorska Dolina Wodorowa skutecznie zafunkcjonowała, niezbędne będą dalsze badania naukowe obejmujące ekologiczne technologie oraz współpraca z otoczeniem gospodarczym. Większość badań, które prowadzimy ukierunkowane są na rozwój zielonej technologicznie Polski – mówi dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

– Grupa Azoty jest największym producentem wodoru w Polsce, stąd oczywisty jej udział w kolejnej inicjatywie związanej z budową krajowej gospodarki wodorowej. Województwo zachodniopomorskie ma ogromny potencjał w zakresie technologii wodorowych. Mam na myśli Port Morski Police, z nowo budowanym gazoportem i rozbudowywanym portem chemicznym na potrzeby inwestycji Polimery Police, która z kolei pozytywnie wpłynie na rozbudowę mocy wytwórczych Grupy Azoty w produkcji wodoru. Od 2023 roku będziemy mogli mówić o produkcji ponad 120 tysięcy ton wodoru rocznie w przypadku Grupy Azoty Police i Grupy Azoty Polyolefins. Co istotne, już dziś prognozuje się, że kluczową rolę w transformacji energetycznej odegrają porty, stąd kluczowe znaczenie w tym aspekcie dla naszego regionu może odegrać właśnie Port Morski Police, stając się „zielonym hubem surowcowym”, obejmującym zielony wodór i zielony amoniak – mówi Tomasz Hinc, prezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Źródło: enea.pl