Organizator:

Forum Magazynowania Energii PSME

Podziel się

Magazyny energii coraz częściej instalowane są przez gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i klastry energii jako uzupełnienie instalacji fotowoltaicznych czy innych źródeł wytwórczych. Dla prosumentów magazyn energii to gwarancja, że ich instalacja fotowoltaiczna nie będzie wyłączana przez operatora systemu dystrybucyjnego w czasie największej produkcji oraz ciągłość zasilania w przypadku awarii w sieci. Dla przedsiębiorców magazyny energii to sposób na obniżenie kosztów prowadzenia działalności, redukcję śladu węglowego, zwiększenie niezawodności dostaw oraz poprawę parametrów jakościowych energii elektrycznej.

Klastry energii dzięki magazynom są w stanie równoważyć wytwarzanie i zużycie energii, zwiększając lokalne bezpieczeństwo energetycznej. Dostępne programy dofinansowania ułatwiają podjęcie decyzji o zakupie magazynu energii. Często jednak potencjalni inwestorzy nie mają dostępu do rzetelnej wiedzy na temat dostępnych technologii, opłacalności tego typu inwestycji czy oceny ryzyk.

Forum organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii podczas targów GREENPOWER/EXPOPOWER 2023 dostarczy kompendium wiedzy na temat rynku magazynów energii w Polsce, aspektów formalno-prawnych, modeli technicznych i biznesowych użytkowania magazynów energii oraz zasad doboru magazynów.

Zapraszamy na spotkanie z praktykami rynku magazynowania energii na scenie w Alei Lipowej!

Agenda 
Forum Magazynowania Energii PSME
16.05.2023, MTP, Aleja Lipowa, Scena

 

12:00-12:20

 

Magazyny energii w Polsce: stan obecny i potencjał rozwoju rynku. Inicjatywy legislacyjne i pozalegislacyjne Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

 

Barbara Adamska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii

 

12:20–12:40

 

Proces inwestycyjny w magazyny energii krok po kroku – uregulowania prawne

 

Maciej Szambelańczyk, Partner w Kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

 

 

12:40–13:00

 

Stabilizacja sieci i bilansowanie techniczne – nowe funkcjonalności magazynów energii

 

Szymon Piasecki, Menedżer Produktu ds. OZE, Apator S.A.

 

13:00-13:20

 

Finansowanie projektów inwestycyjnych i badawczo rozwojowych

 

Dawid Piaskowski, Senior Manager ds. Kluczowych Klientów, E-Doradca

 

 

13:20–13:40

 

Modele biznesowe dla wielkoskalowych magazynów energii: magazyny energii w rynku mocy i DSR

 

Dr inż. Piotr Szczeciński, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

 

13:40–14:00

Magazyny energii w formule zero eksport na przykładzie obiektu pilotażowego

 

Damian Koziol, Prezes Zarządu i Właściciel, MEB Group

 

14:00–14:20

 

Wystąpienie Impact Clean Power Technology S.A.

 

Bartłomiej Kras, Prezes Zarządu, Impact Clean Power Technology S.A.

 

14:20–14:40

 

Korzyści z zastosowania systemów magazynowych w firmie

 

Sławomir Suski, Dyrektor Techniczny, MP Solar Group / Growatt Polska

 

14:40–15:00

 

Inwestycja w magazyny energii i źródła OZE: zabezpieczenie ryzyka

 

Rafał Sroka, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

 

15:00–15:40

 

Debata

 

Rola magazynów energii w budowaniu lokalnego bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło