Organizator:

Forum H2POLAND – wodorowa Europa przybywa do Poznania

Podziel się

Już w przyszłym tygodniu, w dniach 16 i 17 maja, warto pojawić się w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie odbędzie się II Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND, organizowane przez Grupę MTP.

H2POLAND to pierwsza w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej konferencja połączona z targami, w całości poświęcona technologiom wodorowym. Obok Brukseli czy Rotterdamu, poznańskie forum staje się ważnym miejscem międzynarodowej dyskusji o dążeniu do neutralności klimatycznej.

- Musimy zwiększyć produkcję czystego wodoru, rozszerzyć jego zastosowania i stworzyć zdrowy cykl, którym popyt i podaż wzajemnie się uzupełniają obniżając ceny. W ten sposób możemy wspólnie zbudować europejską gospodarkę wodorową – mówiła podczas otwarcia ubiegłorocznej edycji forum Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Kluczem jest współpraca

Forum jest bezpośrednio związane z zachodzącymi na arenie europejskiej zmianami prowadzącymi do upowszechnienia stosowania technologii wodorowych w wielu obszarach gospodarki – od transportu, przez ciepłownictwo i energetykę, po wykorzystanie H2 w codziennym życiu każdego z nas. Tegoroczną edycję wydarzenia otworzy wystąpienie „Rola wodoru w procesie transformacji energetycznej?”, które wygłosi Ireneusza Zyska, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. Kluczem do osiągnięcia zeroemisyjności jest współpraca międzysektorowa nie tylko na szczeblu międzynarodowym, ale przede wszystkim lokalnym. Właśnie takiej współpracy, łączącej różne branże wokół idei powszechnego zastosowania wodoru w wielu dziedzinach gospodarki, poświęcona będzie tegoroczna edycja Forum H2POLAND.

Wpływ unijnych regulacji na gospodarkę

„It is bloody ambitious* – jak zrealizować cele? Rola współpracy międzysektorowej w tworzeniu gospodarki wodorowej”. Te słowa Fransa Timmermansa*, wypowiedziane podczas ubiegłorocznego EU Hydrogen Week będą punktem wyjścia sesji otwierającej forum 16 maja w Poznań Congress Center. Zaproszeni eksperci rozmawiać będą o trudnych wyzwaniach, jakie proponują w ostatnich latach unijne władze. Nadchodzące zmiany, które znajdują odzwierciedlenie w takich dokumentach jak pakiet Fit for 55 czy REpowerEU, będą miały olbrzymie znaczenie dla polskiej i europejskiej gospodarki. Czy w tej sytuacji uda się przeprowadzić powszechną dekarbonizację obejmującą przede wszystkim przedsiębiorstwa?

W programie dwudniowego Forum H2POLAND znajduje się kilkadziesiąt debat, wystąpień i prezentacji ekspertów z Polski i zagranicy. O tym, jak ważne jest to spotkanie, świadczy zainteresowanie przedstawicieli samorządów, nauki oraz biznesu. W premierowej edycji wzięło udział ponad 100 prelegentów i 1500 uczestników, w tym roku organizatorzy spodziewają się jeszcze wyższej frekwencji. H2POLAND to bowiem nie tylko konferencja, ale również branżowe targi, które gromadzą w jednym miejscu ekspertów, producentów, dystrybutorów, naukowców – przedstawicieli różnych dziedzin, których łączy zaangażowanie we wdrażanie zeroemisyjnej gospodarki opartej na wykorzystaniu wodoru. Forum jest okazją do prezentacji najnowszych rozwiązań wodorowych, wspólnego wytyczania ścieżek rozwoju, wymiany wiedzy oraz nawiązywania relacji biznesowych.

Zapraszamy do Poznania w dniach 16-17 maja br.!