Organizator:

Enea Operator zakończyła modernizację rozdzielni energetycznych w Mogilnie, Kruszwicy i Pakości

Podziel się

Modernizacja rozdzielni średniego napięcia w stacjach Mogilno, Kruszwica i Pakość, została zrealizowana przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej. Enea Operator wykonała zadania inwestycyjne na mocy umowy o dofinansowanie podpisanej z Instytutem Nafty i Gazu - Państwowym Instytutem Badawczym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Inwestycja - polegająca na wymianie wyeksploatowanych urządzeń - znacznie poprawi niezawodność zasilania dla ponad 55 tys. odbiorców z powiatów mogileńskiego i inowrocławskiego.

Wykonane w rozdzielniach prace polegały między innymi na adaptacji pomieszczeń w budynkach stacji i przygotowaniu nowych konstrukcji pod rozdzielnice średniego napięcia 15 kV oraz budowę nowych rozdzielnic. Instalacje wyposażono w aparaturę i zabezpieczenia przygotowane do współpracy z OZE, co umożliwi dalszy rozwój przyjaznych środowisku źródeł energii.

Realizacja prac inwestycyjnych w stacjach zlokalizowanych w Mogilnie, Kruszwicy i Pakości to zakończenie części prac w ramach szerszego projektu modernizacji stacji wysokiego napięcia na średnie Pakość, Jasiniec, Mogilno, Przechowo i Kruszwica. Projekt jest realizowany przez Eneę Operator sukcesywnie od 2020 roku, w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Wartość wszystkich zadań ujętych w programie została oszacowana na kwotę ponad 50 mln zł, w tym dofinansowanie z UE sięga 30 mln zł.

Źródło: Enea