Organizator:

Enea Operator Partnerem Branżowym Targów EXPOPOWER 2024!

Podziel się

Enea Operator, jeden z największych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w Polsce został Patronem Branżowym Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2024. Enea Operator to spółka wchodząca w skład Grupy Enea, zarządzająca przepływem energii w sieci dystrybucyjnej.

Enea Operator skutecznie zarządza przepływem energii w sieci dystrybucyjnej dostarczając rocznie ponad 20 TWh energii elektrycznej, do ponad 2.7 mln Klientów. Obszar działania operatora obejmuje sześć województw północno-zachodniej Polski. Jest to teren ponad 58 tys. km2 na których posadowionych zostało ponad 109 tys. km linii energetycznych oraz ponad 39 tys. stacji transformatorowo-rozdzielczych. Enea Operator wspiera również rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). Na koniec 2023 roku, do sieci przyłączonych było ponad 176 tysięcy OZE o łącznej mocy ponad 5.9 GW. 

Podczas tegorocznej edycji Targów EXPOPOWER, Enea Operator będzie miała również swój udział w zakresie wydarzeń oferowanych zwiedzającym. Takim wydarzeniem jest Konferencja #Ai_EnergINN, organizowana przez Eneę Operator oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. 23 i 24 kwietnia, uczestnicy wydarzenia dowiedzą się: jak działa bezobsługowy magazyn liczników, czy VR i AR sprawdzają się w energetyce oraz w jaki sposób fuzja jądrowa wyznacza przyszłość energetyki. Wśród prelegentów #Ai_EnergINN pojawią się pracownicy Enei Operator oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS), naukowcy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także przedstawiciele firm i instytucji, które na co dzień wykorzystują innowacyjne rozwiązania, jakie daje AI (sztuczna inteligencja) w pracy związanej z produkcją, magazynowaniem i dystrybucją energii. 

Szczegółowy program wydarzenia oraz lista prelegentów dostępne są na stronie www.energinn.info