Organizator:

Enea Operator i AGH stworzą system zarządzania energią

Podziel się

Celem projektu MoBiSys jest stworzenie systemu bilansowania mocy i energii oraz monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej z rozproszonych źródeł i zasobników energii.

 

Celem projektu prowadzonego przez Eneę i Akademię Górniczo-Hutniczą jest zbudowanie systemu MoBiSys, który zapewni ciągłe bilansowanie mocy i energii oraz monitorowanie wskaźników jakości dostawy energii elektrycznej do odbiorców w ramach sieci dystrybucyjnej Enei Operator.

Zdaniem Enea Operator, projekt pozytywnie wpłynie na działania związane z realizacją inwestycji oraz planowanie podłączeń nowych wytwórców energii. Projekt ma umożliwić służbom technicznym także szybszą reakcję na niepożądane zjawiska w sieci.

MoBiSys współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łączny budżet wynosi 7,4 mln zł, w tym 2,6 mln zł to środki z unijnej dotacji, a w tej kwocie mieszczą się koszty badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

Realizacja projektu zajmie około 3,5 roku. Koniec prac przewidziany jest na drugi kwartał 2022 r.