Organizator:

Dzień pełen wydarzeń

Podziel się

Drugiego dnia targów EXPOPOWER w Poznaniu odbyły się konferencje poświęcone innowacjom w energetyce oraz możliwościom wykorzystania wodoru w gospodarce.

Podczas Forum Innowacyjnej Energetyki #EnergInn 2.0 zaprezentowano m.in. nowoczesne rozwiązania stosowane w transporcie miejskim, oświetleniu, a także inteligentne sieci energetyczne. Przedstawione zostały rozwiązania dotyczące zintegrowanych inwestycji terytorialnych z zakresu smart city, systemy informatyczne stosowane w energetyce, czy też projekty innowacyjne takich firm, jak Samsung Polska oraz Solaris Bus & Coach. Ciekawym dopełnieniem oferty forum była prezentacja startupów z branży energetycznej. Forum zorganizowane było przez wojewodę wielkopolskiego oraz Eneę Operator .

Konferencja Meet Hydrogen: H2 była doskonałą okazją, by zgłębić temat zastosowania wodoru w Polsce i na świecie. Podczas wydarzenia można było dowiedzieć się więcej o tym, jak obecnie wyglądają badania związane z pozyskiwaniem wodoru, a także ocenić perspektywy biznesowe i ekologiczne związane z komercyjnym zastosowaniem wodoru w gospodarce.
Organizatorem konferencji był: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Snowdog.

Podczas konferencji Technika świetlna 2019 uczestnicy rozmawiali na temat pomiarów natężenia oświetlenia na wirtualnej płaszczyźnie przejścia dla pieszych, a także sposobach określenia bezpieczeństwa fotobiologicznego elektrycznych promienników optycznych. Tematyką konferencji bęły także m. in.: oprawy oświetlenia awaryjnego oraz nowoczesne systemy oświetlenia ulicznego i iluminacyjnego. Osoby uczestniczące w wydarzeniu miały okazję dokonać przeglądu wielkopowierzchniowych instalacji reklamowych zainstalowanych na terenie Poznania, dowiedzieć się więcej na temat wpływu wielkopowierzchniowych instalacji reklamowych LED na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Organizatorami konferencji był: Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.