Organizator:

Budowa stacji transformatorowo - rozdzielczej w Zamościu z dofinansowaniem NFOŚiGW

Podziel się

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dofinansowanie w kwocie ponad 27,5 mln zł w ramach Funduszu Modernizacyjnego. Środki zostaną przeznaczone na budowę stacji transformatorowo - rozdzielczej w Zamościu. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 47,6 mln zł.

Otrzymane od NFOŚiGW środki, zostaną przeznaczone na modernizację niezbędnego elementu miejskiej infrastruktury elektroenergetycznej, jakim jest stacja 220/110/15 kV Zamość. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 47,6 mln zł, w tym ponad 27,5 mln zł dotacji z Funduszu.

Inwestycja PGE Dystrybucja w oddziale Zamość ma kluczowe znaczenie także w wymiarze ekologicznym. Dzięki dofinansowaniu modernizacji przez NFOŚiGW, będzie możliwa roczna redukcja dwutlenku węgla, tlenków azotu oraz pyłów zawieszonych PM10, z czego samego CO2 na poziomie ponad 131 ton. Budowa stacji wnętrzowej umożliwi umieszczenie wszystkich urządzeń w budynku, co wpływa nie tylko na zmniejszenie jej gabarytów, ale również czyni ją przyjazną środowisku.

Modernizowana stacja jest współdzielona, czyli przyłączona bezpośrednio do infrastruktury przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). Do rozdzielni PSE 220 kV wprowadzona jest linia 220 kV Dobrotwór, przez którą odbywa się tranzyt energii w ramach wymiany międzynarodowej. To czyni ten obiekt współodpowiedzialnym za zachowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na terenie całego kraju.

Źródło: PGE