Organizator:

2 mld PLN na modernizację infrastruktury sieci do dystrybucji energii elektrycznej

Podziel się

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisali umowę na finansowanie w kwocie 2 mld PLN, które zostanie przeznaczone na modernizację infrastruktury sieci do dystrybucji energii elektrycznej. Inwestycje umożliwią rozwój sieci dystrybucyjnej oraz jej integrację z odnawialnymi źródłami energii.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na inwestycje w linie, transformatory, łączność cyfrową, magazyny energii oraz nowoczesne opomiarowanie, co pozwoli przystosować sieć dystrybucyjną PGE do podłączania nowopowstających odnawialnych źródeł energii. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2022-2025. Projekt jest elementem realizacji strategii Grupy PGE, której jednym z kluczowych celów jest transformacja polskiej energetyki w kierunku zeroemisyjnym.

Przyspieszenie transformacji energetycznej jest priorytetem, dlatego EBI i Komisja Europejska powołały inicjatywę RePowerEU, mającą za zadanie uniezależnienie Unii Europejskiej od rosyjskich surowców energetycznych i rozwój sektora energetycznego w UE w kierunku energetyki odnawialnej. Umowa z PGE przyspieszy transformację sektora energetycznego w Polsce. Projekty będą realizowane w województwach objętych polityką spójności UE, wzmacniając rynek pracy w tych regionach. Są to województwa: małopolskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, podlaskie i mazowieckie.

 

Źródło: PGE